Friends Justin Bieber & BloodPop 5 (1 hlas) 5

Similar songs

Artist Justin Bieber & BloodPop

Song Friends

Pop

Přehráno: 46x
hudba008 před 5 roky

lyrics of the song Justin Bieber & BloodPop - Friends Spustit karaoke

I was wonderin' 'bout your mama
Byl jsem zvědavý na tvou mámu
Did she get that job she wanted?
Získala takovou práci, kterou chtěla?
Sold that car that gave her problems
Prodávala to auto, které jí dělalo problémy
I'm just curious 'bout her, honest
Upřímně, jsem zvědavý jen na ni
Girl, you wonderin' why I've been callin'?
Holka, přemýšlíš proč jsem ti volal?
Like I've got ulterior motives
Mám postranní úmysly
No, we didn't end this so good
Ne, neskončili jsme dobře
But you know we had something so good
Ale víš, měli jsme něco tak dobrého
So I'm wondering, can we still be friends? (oh-oh)
Tak si říkám, můžeme zůstat přátelé? (oh-oh)
Can we still be friends? (oh-oh)
Můžeme být přátelé? (oh-oh)
Doesn't have to end
Nemusí to skončit
And if it ends, can we be friends?
A pokud to skončí, mohli bychom být přátelé?
Can we be friends?
Můžeme být přátelé?
Can we be friends?
Můžeme být přátelé?
Wonderin' if you got a body
Zajímalo tě, abych držel tvé tělo
To hold you tight since I left
Těsně než jsem odešel
Wonderin' if you think about me
Zajímá mě, jestli o mně přemýšlíš
Actually, don't answer that
Ve skutečnosti neodpovídej
Girl, you wonderin' why I've been callin'?
Holka, přemýšlíš proč jsem ti volal?
Like I've got ulterior motives
Mám postranní úmysly
No, we didn't end this so good
Ne, neskončili jsme dobře
But you know we had something so good
Ale víš, měli jsme něco tak dobrého
So I'm wondering, can we still be friends? (oh-oh)
Tak si říkám, můžeme zůstat přátelé? (oh-oh)
Can we still be friends? (oh-oh)
Můžeme být přátelé? (oh-oh)
Doesn't have to end
Nemusí to skončit
And if it ends, can we be friends?
A pokud to skončí, mohli bychom být přátelé?
Can we be friends?
Můžeme být přátelé?
And if it ends, can we be friends?
A pokud to skončí, mohli bychom být přátelé?
Girl, you wonderin' why I've been callin'?
Holka, přemýšlíš proč jsem ti volal?
Like I've got ulterior motives
Mám postranní úmysly
No, we didn't end this so good
Ne, neskončili jsme dobře
But you know we had something so good
Ale víš, měli jsme něco tak dobrého
So I'm wondering, can we still be friends? (oh-oh)
Tak si říkám, můžeme zůstat přátelé? (oh-oh)
Can we still be friends? (oh-oh)
Můžeme být přátelé? (oh-oh)
Doesn't have to end
Nemusí to skončit
And if it ends, can we be friends?
A pokud to skončí, mohli bychom být přátelé?
Interpret aktuálně v hitparádách
Fajnparáda
3.místo, před 5 roky
Zobrazit
Music Chart - Evropa 2
7.místo, před 5 roky
Zobrazit
TOP 22 Europy 2
16.místo, před 5 roky
Zobrazit
The Official UK Top 40 Singles Chart
16.místo, před 5 roky
Zobrazit
MTV Single Top 20
18.místo, před 5 roky
Zobrazit

Interpret

Song