Alright Reamonn 0 (0 hlasů) 0

Similar songs

Artist Reamonn

Song Alright

Rock

Přehráno: 18x
sysadmin před 2 roky

lyrics of the song Reamonn - Alright Spustit karaoke

Wipe those tears away from your eyes
Setřit ty slzy ze tvých očí
Just take my hand you don?t have to cry it?ll be allright
Jen vezmi mou ruku , nemusíš plakat, všechno bude v pořádku
I'll make it allright
Já to dám do pořádku
Don't let the world get you down
Nenechej svět aby tě srazil
Reach for the love that's all around
Sahni po lásce, je všude okolo
It'll be allright baby we'll make it allright
To bude v pořádku zlato, my to dáme do pořádku
I'll pick you up when you're feeling down
Já tě pozvednu, když se cítíš pod psa
I'll put your feet back on solid ground
Vrátím tvoje nohy na pevnou zem
I'll pick you up and I'll make you strong
Vyzvezvenu tě a udělám tě silnou
I'll make you feel like you still belong
Zařídím, abys si se cítila, že stále někam patříš
Cause it's allright, yeah it's allright let me make it allright, make it allright
Protože je to v pořádku, jo to je v pořádku, nechej mě to dát do pořádku, dát do pořádku
Stay with me tonight, stay with me tonight
Zůstaň se mnou dnes večer, zůstaň se mnou dnes večer
Sometimes the words well their just not enough
Někdy je krásných slov nedostatek
Afraid of feeling and in need of love
Obávat se citů a hlavně lásky
To make it allright, baby, I'll make it allright
Dej to do pořádku, zlato, já to dám do pořádku
Where will you run to where will you hide
Kam utečeš, aby jsi se schovala
I know the pain comes from deep down inside but
Znám bolest, přichází z hluboka uvnitř, ale
it'll be allright baby we'll make it allright Baby
to bude v pořádku zlato, my to dáme do pořádku zlato
Let me make it allright, Make it allright
Nechejte mě to dát do pořádku, dát do pořádku
Let me make it allright, Make it allright
Nechejte mě to dát do pořádku, dát do pořádku
Stay with me tonight, stay with me tonight
Zùstaò se mnou dnes veèer, zùstaò se mnou dnes veèer
It's allright, yeah it's allright
To je v pořádku, jo to je v pořádku
It's allright, yeah it's allright
To je v pořádku, jo to je v pořádku
It's allright, Stay with me tonight
To je v pořádku, zůstaň se mnou dnes večer
I'll pick you up when you're feeling down
Já tě pozvednu, když se cítíš pod psa
I'll put your feet back on solid ground
Vrátím tvoje nohy na pevnou zem
I'll pick you up and I'll make you strong
Vyzvezvenu tě a udělám tě silnou
I'll make you feel like you still belong
Zařídím, abys si se cítila, že stále někam patříš
Cause it's allright, yeah it's allright let me make it allright, make it allright
Protože je to v pořádku, jo to je v pořádku, nechej mě to dát do pořádku, dát do pořádku
Stay with me tonight, stay with me tonight
Zůstaň se mnou dnes večer, zůstaň se mnou dnes večer
It's allright, yeah it's allright
To je v pořádku, jo to je v pořádku
It's allright, yeah it's allright
To je v pořádku, jo to je v pořádku
It's allright, Stay with me tonight
To je v pořádku, zůstaň se mnou dnes večer

Interpret

Song