Adam Ďurica - Neľutujem karaoke a text 3 (3 hlasy) 3

Kým zavriem oči
Chcem ti dať ešte
toho dosť veľa
Mám taký pocit
Že možno aj viacej
než by si chcela
Kým zavriem oči
Chcem stále dýchať
vzduch s tvojou vôňou
v mesačnej noci
Dotýkať sa ťa
v korunách stromov
Ja neľutujem ani jedinú chvíľu s tebou
Ani chvíľu s tebou
A ak ľutujem, tak len chvíle keď som s tebou nebol, s tebou nebol, láska
Kým zavriem oči
Chcem ti vždy doniesť tú najlepšiu správu
Máš v svojej moci
Celý môj život, srdce i hlavu
Kým zavriem oči
Chcem s tebou zažiť všetko, čo treba
Veď nie je zločin
Si na svet zobrať aj kúsok neba
Ja neľutujem ani jedinú chvíľu s tebou
Ani chvíľu s tebou
ak ľutujem, tak len chvíle keď som s tebou nebol, s tebou nebol
Každú z minút chcem s tebou minúť
Každú z minút chcem s tebou minúť
Ja neľutujem ani jedinú chvíľu s tebou
Ani chvíľu s tebou
Ak niečo ľutujem
tak len chvíle, keď som s tebou nebol,
s tebou nebol,
láska

Artist Adam Ďurica

Song Neľutujem

Pop

Přehráno: 768x
manan 23.7.2014

lyrics of the song Adam Ďurica - Neľutujem Spustit karaoke

Kým zavriem oči
Chcem ti dať ešte
toho dosť veľa
Mám taký pocit
Že možno aj viacej
než by si chcela
Kým zavriem oči
Chcem stále dýchať
vzduch s tvojou vôňou
v mesačnej noci
Dotýkať sa ťa
v korunách stromov
Ja neľutujem ani jedinú chvíľu s tebou
Ani chvíľu s tebou
A ak ľutujem, tak len chvíle keď som s tebou nebol, s tebou nebol, láska
Kým zavriem oči
Chcem ti vždy doniesť tú najlepšiu správu
Máš v svojej moci
Celý môj život, srdce i hlavu
Kým zavriem oči
Chcem s tebou zažiť všetko, čo treba
Veď nie je zločin
Si na svet zobrať aj kúsok neba
Ja neľutujem ani jedinú chvíľu s tebou
Ani chvíľu s tebou
ak ľutujem, tak len chvíle keď som s tebou nebol, s tebou nebol
Každú z minút chcem s tebou minúť
Každú z minút chcem s tebou minúť
Ja neľutujem ani jedinú chvíľu s tebou
Ani chvíľu s tebou
Ak niečo ľutujem
tak len chvíle, keď som s tebou nebol,
s tebou nebol,
láska

Interpret

Song