Rachel Platten - Fight Song karaoke a text 5 (1 hlas) 5

Like a small boat, on the ocean.
Sending big waves, into motion.
Like how a single word, can make a heart open.
I might only have one match,
But I can make an explosion.
All those things I didn't say,
Wrecking balls inside my brain.
I will scream them loud tonight,
Can you hear my voice this time?
This is my fight song.
Take back my life song.
Prove I'm alright song.
My power's turned on,
Starting right now I'll be strong.
I'll play my fight song.
And I don't really care if nobody else believes...
'Cause I've still got a lot of fight left in me.
Loosing friends and I'm chasing sleep.
Everybody's worried about me.
In too deep.
Say i'm in too deep.
It's been two years, I miss my home.
There's a fire burning in my bones.
I still believe, yeah I still believe.
All those things I didn't say,
Wrecking balls inside my brain.
I will scream them loud tonight,
Can you hear my voice this time?
This is my fight song.
Take back my life song.
Prove i'm alright song.
My power's turned on,
Starting right now I'll be strong.
I'll play my fight song.
And I don't really care if nobody else believes...
'Cause I've still got a lot of fight left in me..
A lot of fight left in me.
Like a small boat, on the ocean.
Sending big waves, into motion.
Like how a single word, can make a heart open.
I might only have one match,
But I can make an explosion.
This is my fight song.
Take back my life song.
Prove i'm alright song.
My power's turned on,
Starting right now I'll be strong.
I'll play my fight song.
And I don't really care if nobody else believes...
'Cause I've still got a lot of fight left in me.
Now, I've still got a lot of fight left in me.

Artist Rachel Platten

Song Fight Song

Pop

Přehráno: 155x
hudba008 7.7.2015

lyrics of the song Rachel Platten - Fight Song Spustit karaoke

Like a small boat, on the ocean.
Jako malá lodička, plující po oceánu.
Sending big waves, into motion.
Uvádí obrovské vlny, do pohybu.
Like how a single word, can make a heart open.
Jak jen jedno správné slovíčko, dokáže otevřít srdce.
I might only have one match,
Možná že mám jen jednu zápalku,
But I can make an explosion.
Ale předvedu Vám explozi.
All those things I didn't say,
A všechny ty věci, které jsem si nechala pro sebe,
Wrecking balls inside my brain.
Jsou jako demoliční koule uvnitř mojí hlavy.
I will scream them loud tonight,
A tak je dneska zařvu z plných plic,
Can you hear my voice this time?
Tentokrát už mě slyšíš?
This is my fight song.
Tohle je moje bojová písnička
Take back my life song.
Přebírám-kontrolu nad-svým-životem písnička.
Prove I'm alright song.
Dokážu-Vám-že-mi-nic-není písnička.
My power's turned on,
Moje odvaha je zapnutá.
Starting right now I'll be strong.
Odteďka budu silná.
I'll play my fight song.
Budu si zpívat svojí bojovou písničku.
And I don't really care if nobody else believes...
A je mi jedno, že mi třeba nikdo nebude věřit...
'Cause I've still got a lot of fight left in me.
Protože pořád v sobě mám ještě spoustu síly.
Loosing friends and I'm chasing sleep.
Přicházím o přátelé, nemůžu spát.
Everybody's worried about me.
Všichni se o mě strachují.
In too deep.
Až po uši.
Say i'm in too deep.
Říkají, že jsem v tom až po uši.
It's been two years, I miss my home.
Už jsou to dva roky, hrozně se mi stýská po domově.
There's a fire burning in my bones.
Ale v kostech mi žhne oheň.
I still believe, yeah I still believe.
A pořád věřím, přesně tak, pořád věřím.
All those things I didn't say,
A všechny ty věci, které jsem si nechala pro sebe,
Wrecking balls inside my brain.
Jsou jako demoliční koule uvnitř mojí hlavy.
I will scream them loud tonight,
A tak je dneska zařvu z plných plic,
Can you hear my voice this time?
Už mě slyšíš?
This is my fight song.
Tohle je moje bojová písnička
Take back my life song.
Přebírám-kontrolu nad-svým-životem písnička.
Prove i'm alright song.
Dokážu-Vám-že-mi-nic-není písnička.
My power's turned on,
Moje odvaha je zapnutá.
Starting right now I'll be strong.
Odteďka budu silná.
I'll play my fight song.
Budu si zpívat svojí bojovou písničku.
And I don't really care if nobody else believes...
A je mi jedno, že mi třeba nikdo nebude věřit...
'Cause I've still got a lot of fight left in me..
Protože pořád v sobě mám ještě spoustu síly.
A lot of fight left in me.
Ještě spoustu bojovnosti.
Like a small boat, on the ocean.
Jako malá lodička, plující po oceánu.
Sending big waves, into motion.
Uvádí obrovské vlny, do pohybu.
Like how a single word, can make a heart open.
Jak jen jedno správné slovíčko, dokáže otevřít srdce.
I might only have one match,
Možná že mám jen jednu zápalku,
But I can make an explosion.
Ale předvedu Vám výbuch.
This is my fight song.
Tohle je moje bojová písnička
Take back my life song.
Přebírám-kontrolu nad-svým-životem písnička.
Prove i'm alright song.
Dokážu-Vám-že-mi-nic-není písnička.
My power's turned on,
Moje odvaha je zapnutá.
Starting right now I'll be strong.
Odteďka budu silná.
I'll play my fight song.
Budu si zpívat svojí bojovou písničku.
And I don't really care if nobody else believes...
A je mi jedno, že mi třeba nikdo nebude věřit...
'Cause I've still got a lot of fight left in me.
Protože pořád v sobě mám ještě spoustu síly.
Now, I've still got a lot of fight left in me.
I teď mám v sobě pořád spoustu síly.

Interpret

Song