Hoobastank - The Reason karaoke a text 5 (1 hlas) 5

I'm not a perfect person
There's many things I wish I didn't do
But I continue learning
I never meant to do those things to you
And so I have to say before I go
That I just want you to know
I've found a reason for me
To change who I used to be
A reason to start over new
And the reason is you
I'm sorry that I hurt you
It's something I must live with everyday
And all the pain I put you through
I wish that I could take it all away
And be the one who catches all your tears
That's why I need you to hear
I've found a reason for me
To change who I used to be
A reason to start over new
And the reason is you
And the reason is you
And the reason is you
And the reason is you
I'm not a perfect person
I never meant to do those things to you
And so I have to say before I go
That I just want you to know
I've found a reason for me
To change who I used to be
A reason to start over new
And the reason is you
I've found a reason to show
A side of me you didn't know
A reason for all that I do
And the reason is you

Artist Hoobastank

Song The Reason

Rock

Přehráno: 13x
sysadmin 12.4.2017

lyrics of the song Hoobastank - The Reason Spustit karaoke

I'm not a perfect person
Nejsem dokonalý člověk
There's many things I wish I didn't do
Je spousta věcí, které bych si přál, abych neudělal
But I continue learning
Ale pokračuji v učení
I never meant to do those things to you
Nikdy jsem ti nechtěl udělat tyhle věci
And so I have to say before I go
A tak dřív než půjdu, musím říct
That I just want you to know
Že prostě chci abys věděla
I've found a reason for me
Našel jsem pro sebe důvod
To change who I used to be
Abych změnil toho, kým jsem býval dřív
A reason to start over new
Důvod začít znovu nanovo
And the reason is you
A ten důvod jsi ty
I'm sorry that I hurt you
Omlouvám se, že jsem ti ublížil
It's something I must live with everyday
Je to něco, s čím musím žít každý den
And all the pain I put you through
A všechnu bolest, kterou jsi prošla
I wish that I could take it all away
Přál bych si vzít všechnu zpátky
And be the one who catches all your tears
A být jediným, kdo chytne všechny tvé slzy
That's why I need you to hear
Proto potřebuji, aby jsi slyšela
I've found a reason for me
Našel jsem pro sebe důvod
To change who I used to be
Abych změnil toho, kým jsem býval dřív
A reason to start over new
Důvod začít znovu nanovo
And the reason is you
A ten důvod jsi ty
And the reason is you
A ten důvod jsi ty
And the reason is you
A ten důvod jsi ty
And the reason is you
A ten důvod jsi ty
I'm not a perfect person
Nejsem dokonalý člověk
I never meant to do those things to you
Nikdy jsem ti nechtěl udělat tyhle věci
And so I have to say before I go
A tak dřív než půjdu, musím říct
That I just want you to know
Že prostě chci abys věděla
I've found a reason for me
Našel jsem pro sebe důvod
To change who I used to be
Abych změnil toho, kým jsem býval dřív
A reason to start over new
Důvod začít znovu nanovo
And the reason is you
A ten důvod jsi ty
I've found a reason to show
Našel jsem důvod ukázat ti
A side of me you didn't know
Mojí stránku, kterou jsi nepoznala
A reason for all that I do
Důvod pro všechno, co dělám
And the reason is you
A ten důvod jsi ty

Interpret

Song