Reamonn - Star karaoke a text 0 (0 hlasů) 0

Tell me if you got a problem
Tell me if it's in your way
Tell me if there's something bothering you
Tell me what should I say
You know I'd do ALmost anything
You know I'd change the world
You know I'd do ALmost anything for my little girl
Tell me if you got a problem
Tell me now what's inside
Show me if you broke your heartstrings
You know you never need to hide
You know I'd do ALmost anything
You know I'd paint the sky
You know I 'd do ALmost anything for you my guiding light
Cause you're my Star shining on me now
A love from worlds apart I need for you,
You are my shining star, my star
A love from worlds apart I need for you,
You are my shining star
Once upon a time a memory
Once upon a time girl
Once upon a time perfect life
Once upon a perfect world
You know I'd do ALmost anything for you my guiding light
You know I'd do ALmost everything to keep you in my life
Cause you're my Star shining on me now
A love from worlds apart I need for you,
You are my shining star, my star
A love from worlds apart I need for you,
You are my shining star
Just a memory
Every dream is of you and me
If I wish upon a star
Well I hope that's where you are
When Heavens turn
You know you'll shine you're in my heart for all time
When Heaven turns you know you'll shine in worlds apart
Cause yeah you are my Star
A love from worlds apart I need for you,
You are my shining star, my star
A love from worlds apart I need for you,
You are my shining star,
shining on me now
A love from worlds apart I need for you,
You are my shining star, my star
A love from worlds apart I need for you,
You are my shining star

Artist Reamonn

Song Star

Rock

Přehráno: 11x
sysadmin 6.9.2017

lyrics of the song Reamonn - Star Spustit karaoke

Tell me if you got a problem
Řekni mi, jestli máš nějaký problém
Tell me if it's in your way
Řekni mi, jestli je to v cestě
Tell me if there's something bothering you
Řekni mi, jestli existuje něco, co tě trápí
Tell me what should I say
Řekni mi, co bych měl říct
You know I'd do ALmost anything
Víš, já bych udělal cokoliv
You know I'd change the world
Víš, já bych změnil svět
You know I'd do ALmost anything for my little girl
Víš, já bych udělal cokoliv pro svou holčičku
Tell me if you got a problem
Řekni mi, jestli máš nějaký problém
Tell me now what's inside
Řekni mi teď, co je uvnitř
Show me if you broke your heartstrings
Ukaž mi, pokud jsem zlomil tvé city
You know you never need to hide
Víš, že se nikdy nebudeš muset schovávat
You know I'd do ALmost anything
Víš, já bych udělal cokoliv
You know I'd paint the sky
Víš, já bych maloval oblohu
You know I 'd do ALmost anything for you my guiding light
Víš, že bych udělal téměř cokoliv pro tebe mé světlo
Cause you're my Star shining on me now
Protože ty jsi moje hvězda, záříš teď nade mnou
A love from worlds apart I need for you,
Láska z celého světa, kterou potřebuji pro tebe,
You are my shining star, my star
Ty jsi má zářící hvězda, moje hvězda
A love from worlds apart I need for you,
Láska z celého světa, kterou potřebuji pro tebe,
You are my shining star
Ty jsi moje zářící hvězda
Once upon a time a memory
Kdysi dávno v paměti
Once upon a time girl
Kdysi dávno dívku
Once upon a time perfect life
Kdysi dávno dokonalý život
Once upon a perfect world
Kdysi dávno dokonalý svět
You know I'd do ALmost anything for you my guiding light
Víš, že bych udělal téměř cokoliv pro tebe mé světlo
You know I'd do ALmost everything to keep you in my life
Víš, že bych udělal téměř vše, abych tě držel ve svém životě
Cause you're my Star shining on me now
Protože ty jsi moje hvězda, záříš teď nade mnou
A love from worlds apart I need for you,
Láska z celého světa, kterou potřebuji pro tebe,
You are my shining star, my star
Ty jsi má zářící hvězda, moje hvězda
A love from worlds apart I need for you,
Láska z celého světa, kterou potřebuji pro tebe,
You are my shining star
Ty jsi moje zářící hvězda
Just a memory
Jen vzpomínka
Every dream is of you and me
Každý sen z tebe a ze mně
If I wish upon a star
Přeji si hvězd nade mnou
Well I hope that's where you are
Dobře vím, kde jsi
When Heavens turn
Když se nebe točí
You know you'll shine you're in my heart for all time
Víš, že svítíš v mém srdci na celý život
When Heaven turns you know you'll shine in worlds apart
Když se nebe točí, víš, že záříš na celý svět
Cause yeah you are my Star
Příčin jéé ty jsi má hvězda
A love from worlds apart I need for you,
Láska z celého světa, kterou potřebuji pro tebe,
You are my shining star, my star
Ty jsi má zářící hvězda, moje hvězda
A love from worlds apart I need for you,
Láska z celého světa, kterou potřebuji pro tebe,
You are my shining star,
Ty jsi moje zářící hvězda
shining on me now
svítící nade mnou
A love from worlds apart I need for you,
Láska z celého světa, kterou potřebuji pro tebe,
You are my shining star, my star
Ty jsi má zářící hvězda, moje hvězda
A love from worlds apart I need for you,
Láska z celého světa, kterou potřebuji pro tebe,
You are my shining star
Ty jsi moje zářící hvězda

Interpret

Song